Montessori Eğitimi Nedir, Neden Tercih Edilir?

Montessori eğitimi son dönemlerde çocuk yetiştirmek için popüler olan bir eğitimi ifade ediyor. Çocukların yaşam hakkında bilgileri kendilerinin keşfetmelerine ve bilişsel – motor becerilerini de kalıcı kazanım halinde öğrenmelerini sağlayan bu eğitim yöntemi günümüzün en popüler pedagojik eğitimlerinden birisini oluşturuyor.

Bu eğitim modeli çocuğa verdiği değer ve onu her yönden özgür, bağımsız ve özgüvenli olarak geliştirdiği için çok fazla tercih edilmektedir.

Çocuk eğitiminde çok önemli bir yeri olan montessori eğitimi ne demek kısaca tanımı yapacak olursak çocukların kendi iradelerini ortaya çıkarmayı amaçlayan, bilgileri kendilerinin öğrenmelerini, başka bir ifadeyle keşfetmelerini sağlayan pedagojik bir yöntemdir. Eğitimin temeli 1900’lü yılların başında İtalyan doktor Maria Montessori tarafından atılmıştır.

Montessori Eğitimi ve Amacı

En temel olarak eğitim anlayışının merkezine çocuğu yerleştiren Maria Montessori bu konuda merak edilen montessori eğitimi nedir sorusunu şöyle açıklanmıştır; çocukların bağımsız bir şekilde, özgürce öğrenebildiği, çocukta istek uyandıran ve onları destekleyip öğrenmesini arttırıcı ortamlar oluşturarak kendi kendine öğrenmesini sağlayan bir eğitim metodudur.

Montessori eğitmenlerinin görevi de çocuğa bilgileri hazır kalıplar olarak vermek değil, çevreye hazırlayarak çocuğun bilgileri kendisinin keşfini sağlamaktır.

Peki  montessori eğitimi neyi amaçlar evet bu eğitimle hedeflenen amaç; her çocuğun bir birey olduğu ve her çocuğun özel olduğudur. Bu kapsamda da çocuklar için günlük yaşamda önemli kazanımlar elde edilmek istenmektedir. Bilişsel becerilerin yanında fiziksel becerilerin de artmasını amaçlayan eğitim sadece okulu değil ev yaşamını da etkilemektedir.

Montessori Eğitimi Nasıl Uygulanır?

Montessori eğitiminin uygulanması için en önemli iki alan ev ve okuldur. Bu alanlar birbirini tamamlayacak şekilde olmalıdır. Okul yaşamı için sınıfın tamamen Montessori görüşü çerçevesinde oluşturulması önem taşır. Çocuklar bu sınıfta bilgiye merak duydukları gibi bilgiyi kendileri keşfeder.

Montessori nasıl uygulanır dersek, montesssori eğitmenleri sadece temel meselelerde çocuklara yol gösterir ve onların bilgiyi öğrenmelerini sağlar. Ezberci bir anlayış yerine bilgilerin ardında yatan sebeplerin öğrenilmesi ve böylece kalıcı kazanımların elde edilmesi amaçlanır.

Montessori ev eğitimi kapsamında ise anne ve babalar tamamen çocuk odaklı bir ev ortamı yaratır. Özellikle montessori yatakları çocukların ilk çağlarından itibaren onların gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde olması için önemli bir avantaj yaratır. Bunun yanında ev ortamında çocuğun kendini ifade etmesi, kendi başına uyuması, yemek yemesi ve kıyafetlerini giymesi de önem taşır.

montessori egitimi
montessori egitimi

Montessori Eğitimi Etkinlikleri

Bu eğitimlerde her çocuğun bireysel yetenek ve ilgileri dikkate alınır. Çocukların özgürce dünyayı, yaşamı keşfi çok önemlidir. Nasıl bir eğitim uygulanır neler yapılır yaş gruplarına göre inceleyelim

0-3 Yaş Arası Bebek ve Çocuklar İçin Etkinlikler

 • İnce motor ve dil becerilerini geliştirin, çocukların kaba motor koordinasyonu sağlamasına destek olun.
 • Aylar geçtikte ortaya çıkan yeni becerilerine güvenmesini sağlayın.
 • Onların kendilerini güvenli hissedeceği ama bir yandan da ilgilerini çekeceği ortamlar verin.
 • Hem kendine hem de diğer kişilere güvenmesini sağlayacak teşviklerde bulunun.
 • Uyku dışında geçirdiği zaman diliminde bağımsız olma şansı verin.

3-6 Yaş Arası Anaokulu Çocukları İçin Etkinlikler

 • Kendini rahatça ifade etmesine fırsat verin, iletişi becerilerini destekleyin.
 • Güvenli ve doğal akışında gelişen sonuçlar yoluyla sosyal ve özgüvenli olmasına zemin hazırlayın.
 • Duygularını kontrol etme, kendi kendini sakinleştirme konularında bağımsız hareket etmesini sağlayın.
 • Birçok yönden gelişmesini sağlamak için matematik ve okuma yazma becerilerini geliştirin. Hem bilişsel hem duyusal yönden ilerlemesine destek verin.

6-12 Yaş Arası ilköğretim Okulu Çocukları İçin Etkinlikler

 • Kendi kendine ayakta durabilme, özgüvenli olma ve kendine yetme becerilerini geliştirmesine yardım edin.
 • Hayal gücünün gelişmesini sağlayacak çalışmalar yaptırın ve bilgilerini kullanarak keşifler yapmasına fırsat verin.
 • Bulunduğu toplumun ve kültürün farkına varmasını sağlayın, yaşamdaki rolünün ne olduğunu hissettirin.

Montessori eğitimi etkinlikleri sayesinde çocuklar kendilerine özgü birer birey olacaklar, yaşam içinde inisiyatif alarak ve ne istediğini bilerek başarılı ve saygın bir kişiliğe sahip olacaklardır.

Oyla post

Duo Diyet

Eğitimci... Yazar… Sağlıklı yaşamı seven...

Diyet konusunda tecrübeli… Doğal ürünlerin aşığı... Gurme…

Yorum yapın